Onze missie & visie

 

 

 

Missie: Aemosa biedt ondersteuning aan hulpvragers vanaf 18 jaar met psychische, psychiatrische en/of verslavingsproblemen. Wij werken herstelondersteunend gericht op de kwaliteit en tevredenheid van de hulpvrager. Op deze wijze ondersteunen wij de hulpvrager om inhoud te geven aan hun leven en hun leven weer leefbaar te maken.

 

Visie: Aemosa ziet haar hulpvragers als mondige burgers voor wie, ondanks de soms ernstige en complexe problemen, herstel mogelijk is. Zij hebben net als andere burgers recht op kwaliteit van leven en op de kans om met succes én naar tevredenheid te leven.

 

Ze hebben  het recht  om te functioneren in een omgeving naar keuze en behoefte. Herstel is een proces van de  hulpvrager zelf en wij zien het als onze plicht én eer te ondersteunen bij rehabilitatie met alle middelen die we tot onze beschikking hebben.

 

Over Aemosa

Aemosa is in 2017 opgericht door psychologen Elody Varkevisser en Annemieke Haklander. Momenteel zijn er naast Elody en Annemieke meerdere coaches werkzaam bij Aemosa met verschillende achtergronden.

 

Aemosa staat voor positiviteit, eigen kracht en een leefbaar leven.  Aemosa ondersteunt bij het vormgeven van je dagelijks leven. We betrekken hierbij de mensen en activiteiten die voor jou belangrijk zijn in een persoonlijk begeleidingsplan. Jouw persoonlijke doelen zijn het uitgangspunt in jouw begeleidingsplan. Zo groei je toe naar zo prettig mogelijk leven en wonen in de samenleving, waarbij je (samen) zorg draagt voor je kwetsbaarheden.

 

Wat kunnen we voor jou betekenen?

Aemosa levert ambulante ondersteuning en coaching op alle levensgebieden via de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), met behulp van professionals die zich hebben gespecialiseerd in herstel ondersteunende zorg.  Wij staan voor verbondenheid en helpen jou je eigen regie te nemen, krachten te vinden voor het opbouwen van een steunnetwerk en het vormen van je eigen leven.  Wij bieden dagelijks begeleiding afgestemd op jouw behoeften, waarbij ook de mogelijkheid bestaat voor avond- of nachtbegeleiding.

 

We bieden ondersteuning bij onder andere:

 • activiteiten gericht op de bevordering van participatie en zelfredzaamheid
 • het opbouwen van een sociaal netwerk en ontwikkelen van sociale vaardigheden
 • het creëren van een steunnetwerk om terugval te voorkomen
 • het vinden en erkennen van eigen krachten en talenten
 • het vinden van een zinvolle dagbesteding en/ of werk
 • administratie & financiën
 • het aanleren van huishoudelijke vaardigheden

 

Wij bieden:

Begeleiding individueel Basis

Begeleiding individueel Speciaal

Begeleiding groep

 

Voor wie:

Aemosa richt zich op hulpvragers vanaf 18 jaar, met psychische of psychiatrische klachten of aandoeningen die niet goed in staat zijn om volledig zelfstandig in de thuissituatie te functioneren en bereid zijn om samen met Aemosa aan herstel te werken.

 

Momenteel beschikbare talen:

Nederlands, Engels

 

Het logo dat Aemosa gebruikt is afgeleid van het ANIMA symbool dat staat voor verbondenheid.

 

 

 

 

Copyright Aemosa 2018

info@aemosa.nl

Onze missie & visie

 

 

 

Missie: Aemosa biedt ondersteuning aan hulpvragers vanaf 18 jaar met psychische, psychiatrische en/of verslavingsproblemen. Wij werken herstelondersteunend gericht op de kwaliteit en tevredenheid van de hulpvrager. Op deze wijze ondersteunen wij de hulpvrager om inhoud te geven aan hun leven en hun leven weer leefbaar te maken.

 

Visie:  Aemosa ziet haar hulpvragers als mondige burgers voor wie, ondanks de soms ernstige en complexe problemen, herstel mogelijk is. Zij hebben net als andere burgers recht op kwaliteit van leven en op de kans om met succes én naar tevredenheid te leven.

 

Ze hebben  het recht  om te functioneren in een omgeving naar keuze en behoefte. Herstel is een proces van de  hulpvrager zelf en wij zien het als onze plicht én eer te ondersteunen bij rehabilitatie met alle middelen die we tot onze beschikking hebben.

 

Over Aemosa

Aemosa is in 2017 opgericht door psychologen Elody Varkevisser en Annemieke Haklander. Momenteel zijn er naast Elody en Annemieke meerdere coaches werkzaam bij Aemosa met verschillende achtergronden.

 

Aemosa staat voor positiviteit, eigen kracht en een leefbaar leven.  Aemosa ondersteunt bij het vormgeven van je dagelijks leven. We betrekken hierbij de mensen en activiteiten die voor jou belangrijk zijn in een persoonlijk begeleidingsplan. Jouw persoonlijke doelen zijn het uitgangspunt in jouw begeleidingsplan. Zo groei je toe naar zo prettig mogelijk leven en wonen in de samenleving, waarbij je (samen) zorg draagt voor je kwetsbaarheden.

 

Wat kunnen we voor jou betekenen?

Aemosa levert ambulante ondersteuning en coaching op alle levensgebieden via de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), met behulp van professionals die zich hebben gespecialiseerd in herstel ondersteunende zorg.  Wij staan voor verbondenheid en helpen jou je eigen regie te nemen, krachten te vinden voor het opbouwen van een steunnetwerk en het vormen van je eigen leven.  Wij bieden dagelijks begeleiding afgestemd op jouw behoeften, waarbij ook de mogelijkheid bestaat voor avond- of nachtbegeleiding.

 

We bieden ondersteuning bij onder andere:

 • activiteiten gericht op de bevordering van participatie en zelfredzaamheid
 • het opbouwen van een sociaal netwerk en ontwikkelen van sociale vaardigheden
 • het creëren van een steunnetwerk om terugval te voorkomen
 • het vinden en erkennen van eigen krachten en talenten
 • het vinden van een zinvolle dagbesteding en/ of werk
 • administratie & financiën
 • het aanleren van huishoudelijke vaardigheden

 

Wij bieden:

Begeleiding individueel Basis

Begeleiding individueel Speciaal

Begeleiding groep

 

Voor wie:

Aemosa richt zich op hulpvragers vanaf 18 jaar, met psychische of psychiatrische klachten of aandoeningen die niet goed in staat zijn om volledig zelfstandig in de thuissituatie te functioneren en bereid zijn om samen met Aemosa aan herstel te werken.

 

Momenteel beschikbare talen:

Nederlands, Engels

 

Het logo dat Aemosa gebruikt is afgeleid van het ANIMA symbool dat staat voor verbondenheid.